ttt

پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل با دو فیلم در جشنواره زنان Flying Broom

از میان فیلمهای ارسالی پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به جشنواره زنانFlying Broom ترکیه، فیلمهای “گره “و “صبح زود فردا ” به کارگردانی “اعظم نجفیان” به بخش مسابقه این جشنواره راه یافتند.
این جشنواره با هدف حمایت از زنان کارگردان، فیلمبردار و موزیسین و معرفی انان به هم برگزار می‌شود و فیلمهای کوتاه تولید ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ که توسط زنان ساخته شده باشند و یا یک زن جزو کارگردانان فیلم باشد، مناسب شرکت در این جشنواره هستند.
هفدهمین دوره این جشنواره از ۸ الی ۱۵ ماه می‌۲۰۱۴ در انکارا ترکیه برگزار می‌شود.

Leave a Response