موزه گنجینه

یادمان انجمن زنان تاجیکستان اهدایی مریم دوستی به موزه گنجینه

gardanband-musuem
gardanband-musuem

مریم دوستی، زن فیلمساز ایرانی، گردنبندی را که انجمن زنان تاجیکستان به نشانه قدردشناسی به او اهدا نموده است، به گنجینه آثار اهدایی هنرمندان اهدا نمود.

Leave a Response