بخشهای اصلی

مسابقه پرفورمنس آرت

مسابقه پرفورمنس آرت:
هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید با تأکید بر ضرورت توسعه آثار بینارشته ای و هم اندیشی و تعامل در زمینه هنرهای مدرن، بخش ویژه ای را به مسابقه پرفورمنس آرت اختصاص داده است. در این بخش آثار برگزیده معرفی و تقدیر خواهند شد.
– کلیه آثار متقاضی شرکت در این بخش، ابتدا ایده خود را در قالب طرح اجرایی به جشنواره ارائه می نمایند. آثار پذیرفته شده در مرحله ی بررسی طرح ها، لازم است بر اساس زمانبندی این بخش، ویدیوی اجرایی خود را به جشنواره ارسال نمایند.
– اولویت انتخاب در این بخش بکارگیری ویدیو و هنرهای مدرن تصویری در ایده مرکزی پرفورمنس آرت خواهد بود.
– معیار تصمیم گیری در خصوص آثار برگزیده ویدیوهای ارسالی خواهد بود.
– آثار پذیرفته شده در این بخش می بایست قابلیت اجرا در جشنواره را داشته باشند.

جوایز این بخش:
بهترین پرفورمنس آرت : تندیس جشنواره – دیپلم افتخار- جایزه نقدی

*به منظور حمایت از هنرمندان مستقل، جوایز به کارگردان اثر اهدا خواهد شد.

لینک ثبت نام اثر در هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید

دیدگاه خود را ثبت کنید