سایر بخشها

گنجینه آثار اهدایی هنرمندان

نمایشگاه گنجینه آثار اهدایی هنرمندان:
این گنجینه به منظور حمایت از برگزاری جشنواره خورشید و حمایت از تولید و عرضه آثار مستقل و تجربه گرا ایجاد شده است. در این نمایشگاه آثار اهدایی هنرمندان نامی کشور به نمایش گذاشته می شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید