سایر بخشها

کارگاه های تخصصی آموزشی

برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی (عناوین کارگاه ها متعاقبا اعلام خواهد شد):
جشنواره فیلم مستقل خورشید در نظر دارد تا با هدف ارتقای سطح آگاهی و آموزش مهارتهای فنی، ذهنی و رفتاری فیلمسازان و هنرمندان، اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی نماید.
– کلیه هنرمندان راهیافته به بخش مسابقه اصلی جشنواره، می توانند با تخفیف ویژه در کارگاه های تخصصی آموزشی شرکت نمایند.
*شرکت علاقه مندان در این کارگاه ها با توجه به ظرفیت باقیمانده و با پرداخت مبلغ ورودی امکانپذیر است.

دیدگاه خود را ثبت کنید