بخشهای مهم

همکاری جشنواره فیلم مستقل خورشید و جشنواره FIKTIVA

هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید و جشنواره  FIKTIVA آلمان در زمینه تعامل هنرمندان در راستای توسعه فیلم تجربه گرا، ویدئو آرت و پرفورمنس آرت همکاری می کنند.

جزئیات این همکاری بزودی منتشر خواهد شد.

دیدگاه خود را ثبت کنید