درباره ما

"جشنواره فیلم مستقل خورشید" بعنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربه گرا در کشور به منظور حمایت از سینمای مستقل با ساختار تجربه گرا و خلاقانه و تأکید بر ضرورت گسترش تولید این آثار ارزشمند و معرفی این سینما بعنوان سینمای مبتنی بر اندیشه و خلاقیت، به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل و به مدیریت مهدی یارمحمدی (موسس جشنواره) برگزار می‌شود و طی پنج دوره پیشین توانسته نقش و جایگاه موثری در شناسایی و معرفی فیلمسازان مستعد و خلاق این عرصه و فیلمهای موفق آنان به جامعه بین المللی داشته باشد.

 

اهداف جشنواره:

1-      گسترش و ارزش نهادن به فیلمهای مستقل تجربه گرا با رویکردی خلاق، پیشرو، خردگرا و  هنری

2-      تأکید بر ضرورت گسترش تولید آثار ارزشمند تجربه گرا و خلاق در سینمای ایران و معرفی این سینما بعنوان سینمای موثر و جریان ساز ایرانی به جامعه بین المللی

3-      ترغیب و گسترش مشارکت بخش خصوصی در تولید آثار مستقل و تجربه گرا

4-      شناسایی و حمایت از بهترین تولیدات مستقل و تجربه گرا و معرفی این آثار به جامعه بین المللی

5-      فرهنگسازی و حمایت از تولید آثار با موضوع احترام به انسان، جهان و ارزشهای عمیق انسانی

6-      فرهنگسازی و حمایت از تولید آثار با موضوع احترام به طبیعت و محیط زیست

7-      افزایش سطح فنی و کیفی تولیدات فیلمسازان کشور بر اساس استانداردهای بین المللی

8-      حمایت از تولید آثار برگزیدگان جشنواره