فرم شرکت در ششمین دوره جشنواره فیلم مستقل خورشید

با احترام به اطلاع می رسانیم؛
مهلت ثبت نام در "ششمین دوره جشنواره فیلم مستقل خورشید" در 7 اسفند 1395 به پایان رسیده است و به تقاضای شرکت فیلمهایی که پس از این تاریخ ثبت نام نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.