راه یافتگان جشنواره خورشید؛ داوران بخش چشم انداز سینمای فرانسه
راه یافتگان جشنواره خورشید؛ داوران بخش چشم انداز سینمای فرانسه

فیلم های بخش چشم انداز سینمای مستقل تجربی فرانسه، توسط فیلمسازان راه یافته به جشنواره خورشید داوری می شوند.

به گزارش روابط عمومی پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید، فیلمسازان راه یافته به بخش مسابقه اصلی این جشنواره، بهترین فیلم بخش چشم انداز سینمای مستقل تجربی فرانسه را انتخاب می کنند.

لازم به ذکر است، در بخش «چشم انداز سینمای مستقل تجربی فرانسه»، فرصتی برای نمایش فیلمهای کوتاه مستقل تجربی از تولیدات بعد از 2005 سینمای فرانسه برنامه ریزی شده است تا امکان تعامل سازنده با سینمای روز بین المللی در اختیار فیلمساز و مخاطب جشنواره خورشید قرار گیرد.

«پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید» بعنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربی کشور، به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل و دبیری مهدی یارمحمدی، از 22 الی 25 دی ماه سال جاری در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری تهران برگزار می شود.
منبع :پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل
تاریخ ارسال :1394/10/07