دریافت گواهینامه شرکت در کارگاه های پنجمین دوره جشنواره فیلم خورشید
دریافت گواهینامه شرکت در کارگاه های پنجمین دوره جشنواره فیلم خورشید

مهلت و نحوه دریافت گواهی نامه های شرکت در کارگاه های تخصصی بین المللی پنجمین دوره جشنواره فیلم مستقل خورشید اعلام شد.

کلیه شرکت کنندگان در کارگاه های تخصصی بین المللی پنجمین دوره جشنواره فیلم مستقل خورشید، از تاریخ 1 الی 7 تیرماه سال جاری مهلت دارند تا درخواست خود جهت دریافت گواهی نامه شرکت در کارگاه های این جشنواره را نمایند.

زمان و مهلت ارسال درخواست: 1 الی 7 تیرماه 1395 ( این مهلت غیر قابل تمدید خواهد بود)

نحوه درخواست گواهینامه:

کلیه شرکت کنندگان در کارگاه های تخصصی پنجمین دوره جشنواره خورشید می توانند با ارسال یک ایمیل به Khorshidfilmfestival@gmail.com و با ذکر نام و نام خانوادگی، شماره تماس، ایمیل شرکت کننده و نام کارگاه، درخواست ارسال گواهی نامه شرکت در کارگاه مورد نظر را نمایند.

نکات مهم:

کلیه درخواست ها صرفا از طریق ارسال ایمیل به Khorshidfilmfestival@gmail.com قابل بررسی خواهد بود.

در قسمت موضوع ایمیل عنوان "درخواست گواهی نامه شرکت در کارگاه ها" درج شود.

به درخواستهایی که اطلاعات ارسالی آنها ناقص باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

گواهی نامه ها پس از پایان مهلت اعلام شده و پس از تایید حضور متقاضی در کارگاه مورد نظر توسط دبیرخانه جشنواره، به ایمیل ارسالی متقاضی ارسال خواهد شد.

تلفن هماهنگی (جهت ارسال پیام کوتاه): 09361313909
منبع :پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل
تاریخ ارسال :1395/03/29