بخشهای مهم

بخشهای مهم

بخش ویژه (بازآفرینی شهری)

بخش ویژه (بازآفرینی شهری): هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود با توجه به اهمیت پرداختن به رویکرد بازآفرینی شهری ضمن تأکید بر توجه به این مهم، بخش ویژه ای را جهت پرداختن به این موضوع اختصاص داده...
بخشهای مهم

جایزه ویژه NETPAC

جایزه ویژه نتپک (NETPAC): بر اساس توافق همکاری جشنواره فیلم مستقل خورشید و NETPAC (سازمان توسعه سینمای آسیا، اقیانوسیه)؛ جایزه ویژه نتپک برای به رسمیت شناختن کیفیت بهترین فیلم انتخاب شده از آثار کارگردانان جدید آسیا، اقیانوسیه، بصورت سالیانه در جشنواره فیلم مستقل خورشید اهدا خواهد شد. این جایزه شامل...
بخشهای مهم

جایزه خرقانی

جایزه خرقانی (احترام به انسان و جهان): جشنواره فیلم مستقل خورشید در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود و با توجه به ضرورت پرداختن به موضوعاتی نظیر: احترام به انسان، جهان، طبیعت و ارزشهای عمیق انسانی، ضمن دعوت از تمامی فیلمسازان به ساخت فیلمهایی با این موضوعات، با توجه به جایگاه والا...