بخشهای اصلی

new

بخشهای اصلی

مسابقه آثار مستقل تجربه گرا

مسابقه آثار مستقل تجربه گرا: آثار مستقل و تجربه گرا در تمامی قالب‌های فیلم (مستند، داستانی، تجربی، انیمیشن) که دارای ساختاری تجربه گرا، هنری، نوگرا، پیشرو و خلاق باشند می توانند در این بخش شرکت نمایند. -موضوع آثار آزاد است و کلیه تولیدات بخش خصوصی و یا آثار تولیدی مستقل...
بخشهای اصلی

مسابقه ویدیوآرت

مسابقه آثار ویدیوآرت: هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید در راستای ضرورت توجه به توسعه هنر های مدرن ویدیویی (ویدیوآرت و هنرهای مدرن تصویری)، در بخش ویژه ای به نمایش این آثار و تقدیر از برترین ها می پردازد. - کلیه آثار مدرن ویدیویی، که پس از دی ماه 1395 تولید...
بخشهای اصلی

مسابقه پرفورمنس آرت

مسابقه پرفورمنس آرت: هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید با تأکید بر ضرورت توسعه آثار بینارشته ای و هم اندیشی و تعامل در زمینه هنرهای مدرن، بخش ویژه ای را به مسابقه پرفورمنس آرت اختصاص داده است. در این بخش آثار برگزیده معرفی و تقدیر خواهند شد. - کلیه آثار متقاضی...