سایر بخشها

new

سایر بخشها

کارگاه های تخصصی آموزشی

برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی (عناوین کارگاه ها متعاقبا اعلام خواهد شد): جشنواره فیلم مستقل خورشید در نظر دارد تا با هدف ارتقای سطح آگاهی و آموزش مهارتهای فنی، ذهنی و رفتاری فیلمسازان و هنرمندان، اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی نماید. - کلیه هنرمندان راهیافته به بخش مسابقه...
سایر بخشها

مسابقه پوستر (جایزه اسفرجانی)

جایزه اسفرجانی (بهترین پوستر): به منظور تأکید بر اهمیت و نقش پوستر در پروسه پخش بین المللی آثار، کلیه هنرمندان راهیافته به بخش مسابقه می توانند پوستر اثر خود را جهت نمایش در محل برگزاری به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. در مراسم اختتامیه جشنواره با اهدای جایزه اسفرجانی، از بهترین...
سایر بخشها

گنجینه آثار اهدایی هنرمندان

نمایشگاه گنجینه آثار اهدایی هنرمندان: این گنجینه به منظور حمایت از برگزاری جشنواره خورشید و حمایت از تولید و عرضه آثار مستقل و تجربه گرا ایجاد شده است. در این نمایشگاه آثار اهدایی هنرمندان نامی کشور به نمایش گذاشته می شود....
سایر بخشها

بزرگداشت

بزرگداشت: این بخش به تقدیر از افراد موثر در عرصه سینمای مستقل تجربه گرا ، ویدیوآرت و پرفورمنس آرت اختصاص دارد....