tablo-musuem
tablo-musuem
موزه گنجینه

تابلوی سیاه قلم اهدایی شهرزاد اسفرجانی به موزه گنجینه

شهرزاد اسفرجانی، مدیر تبلیغات و ارتباطات بازاریابی، برنامه ریز و هدایتگر برند، مدرس ارتباطات و تبلیغات، مشاور بازرگانی پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل و از موسسین گنجینه آثار اهدایی هنرمندان ، به این گنجینه هدیه داد.

در متن اهدای این هدیه به گنجینه آثار اهدایی هنرمندان آمده است:

 

جناب آقای یارمحمدی

مدیر جشنواره فیلم کوتاه مستقل

از آنجا که همواره ادامه حیات فعالیتهای موثر فرهنگی نیاز به حمایت اقتصادی دارد تا متولد و شکوفا شود، من نیز به سهم خود، ضمن مشارکت، هدیه ای تقدیم این گروه می کنم.

این اثر یک تابلوی سیاه قلم پدرم استاد علی اسفرجانی است که در دوران تحصیل ایشان در مدرسه هنرهای زیبا در کلاس استاد تجویدی کشیده شده است. یعنی در سالهای بین ۱۳۱۳ و ۱۳۱۶٫ (بقیه آثار ایشان به موزه نگارستان دانشگاه تهران هدیه شده است)

امیدوارم این هدیه کوچک، در مراسم رونمایی از گنج های اهدایی هنرمندان و مشاهیر برای آسان کردن کارهای هنری و تولید فیلمهای کوتاه مستقل، ارزش آفرین باشد.

شهرزاد اسفرجانی

Leave a Response