درباره جشنواره

همکاری با جشنواره

هفتمین دوره جشنواره فیلم مستقل خورشید ایستاده است تا منشأ خلق بستر فیلم مستقل تجربه گرا، ویدیوآرت و هنرهای مدرن ویدیویی باشد، تا با تمرکز بر آموزش و پژوهش، نوید آینده ای درخشان برای هنرمندان خلاق، اندیشه ورز و فرزانه این عرصه باشد، تا پیشرو و اثر بخش، در تعامل با هنر جهان بدرخشند.
جشنواره خورشید با هدف حمایت از هنرمندان مستقل و تجربه گرا و کارآفرینی در این زمینه، آمادگی خود را جهت همکاری با هنرمندان مستقل، جشنواره های بین المللی، بازارهای فیلم،خریداران، پخش کنندگان و حامیان همسو با این نگرش اعلام می نماید.

ارتباط با جشنواره
khorshidfilmfestival@gmail.com

تلفن هماهنگی: ۰۹۳۶۱۳۱۳۹۰۹

Leave a Response