درباره جشنواره

new

درباره جشنواره

همکاری با جشنواره

هفتمین دوره جشنواره فیلم مستقل خورشید ایستاده است تا منشأ خلق بستر فیلم مستقل تجربه گرا، ویدیوآرت و هنرهای مدرن ویدیویی باشد، تا با تمرکز بر آموزش و پژوهش، نوید آینده ای درخشان برای هنرمندان خلاق، اندیشه ورز و فرزانه این عرصه باشد، تا پیشرو و اثر بخش، در تعامل...
درباره جشنواره

فراخوان جشنواره

با نهایت احترام؛ مهلت ثبت نام در هفتمین دوره جشنواره فیلم مستقل خورشید به اتمام رسیده است...   آیین نامه و فراخوان هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید جشنواره فیلم مستقل خورشید" بعنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربه گرا و هنرهای مدرن تصویری، به منظور توسعه آثار مستقل، تجربه گرا، خلاق، هنری،...