خبرها

برنامه‌های سومین روز هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید

کارگاه های تخصصی و پخش فیلم های منتخب چهارشنبه دهم مهر ماه در جشنواره فیلم های مستقل خورشید ادامه خواهد داشت.

سومین جشنواره فیلم مستقل خورشید در سومین روز برگزاری شاهد برپایی پیچینگ فیلم ایرانی برای ارائه به اروپا با حضور خانم یوتاویله از آلمان در ساعت ۱۰ و کارگاه ویدیو – پرفورمنس آرت نیز با حضور علی اتحاد از ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران خواهد بود.

همچنین در این روز از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه فیلم های بخش بازآفرینی شهری، ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه مروری بر کارهای گروه فیلز آلمان و از ساعت ۱۸ تا ساعت ۲۳ آثار بخش مسابقه اکران خواهد شد.

Leave a Response