مصاحبه ها

علی دهکردی: جشنواره فیلم مستقل خورشید مشوق تولید آثار فاخر باشد

سینمای ایران مستعد جهانی شدن به مفهوم کامل است و این امکان بالقوه را دارد که به زبان جهانی نزدیک شود.
برای سینمای مستقلی که کمتر از زاویه‌های تجاری و حمایت‌های کلان دولتی بهره‌مند می‌شود، هر چقدر حرکت‌های ریز و درشت انجام دهیم، مشوق کسانی می‌شود که برای سینما به مفهوم صحیح و سالم و نه سینما به مفهوم جشنواره‌پسند بودن توجه می‌کنند.
وظیفه خود می‌دانم به تمام کسانی که برای جشنواره فیلم مستقل خورشید زحمت کشیده‌اند خسته‌نباشید بگویم. این نوع حرکت‌های فرهنگی که حرکت‌های غیرفرمایشی محسوب می‌شود و منافع چشمگیری برای برپا‌کنندگان ندارد، باید تشویق شوند تا به این فعالیت‌ها توجه بیشتری نشان دهند.
سینمای کشورمان در بخش‌های مختلف رشد کرده است. سینمای ایران مستعد جهانی شدن به مفهوم کامل است. سینمای ایران این امکان بالقوه را دارد که به زبان جهانی نزدیک شود.
امیدوارم این گونه جشنواره‌ها که به مفاهیمی مانند طبیعت، انسان و کلیت جهان به معنای ارزش واقعی بشری توجه می‌کنند، مشوق تولید آثار فاخر باشند. البته فاخر را به معنای آثار پرهزینه نمی‌دانم، بلکه منظور فخر معنوی یک اثر است.

Leave a Response